Novinky

11 úžasných relikvii zo života nášho Pána Ježiša

15.06.2016 22:54
www.lifenews.sk/content/11-%c3%ba%c5%be… DÁTUM ZDROJA: 12. Nov 2015 ZDROJ: churchpop.com/…/11-amazing-reli… Relikvia je niečo zo života svätca alebo svätej osoby. Zvyčajne, aby niečo mohlo byť považované za relikviu prvej triedy, musí to byť časťou tela svätého (napríklad kosť). Ale v prípade...

Turínske plátno v 3D

26.05.2015 20:48
Co je na Turínském plátnu tak zvláštní? Je to něco, čemu dnes naše děti s oblibou pod vlivem médií říkají 3D. Je to plastický obraz. Má hloubku.   Máme na Turínském plátnu zachycenu skutečnou podobu Ježíše Krista?Repro KT   Kdyby obraz na Turínském plátně vznikl...

Quicumque - Athanášské vyznání víry (o Svätej Trojici)

15.06.2014 20:03
  Jedním ze čtyř autoritativních vyznání víry katolické církve je tzv. "Athanášské vyznání víry" neboli "Quicumque", jež jasným a výstižným způsobem vyznává víru v jednoho Boha ve třech osobách a ve spásné vtělení a pozemské působení druhé Boží osoby -...

BOH (Otec-Syn-Duch Svätý) Svätá trojica / Trojjediný Boh - 3 Božské Osoby

17.08.2012 02:37
K a p i t o l a  9. Ako bola najsvätejšia Mária poučená o článkoch viery a ako tieto vedomosti používala. https://tajomne-mesto-bozie.meu.zoznam.sk/a3-zvazok/a5-kniha/ 96. Najpevnejším základom nášho ospravedlnenia a počiatkom všetkej svätosti u ľudí je viera v tie pravdy, ktoré Boh...

Prikázaný Sviatok (SLÁVNOSŤ) NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI / Štvrtok 7.6. júna 2012

06.06.2012 02:31
Slávi sa vo štvrtok po Nedeli Najsvätejšej Trojice (druhý štvrtok po Turícach – Zoslaní Ducha Svätého) Liturgické slávenie: Slávnosť; prikázaný sviatok NEZABUDNITE! * Pripravte sa pôstom, modlitbou (sv.ruženec: radostný, bolestný) a dobrou sv.spoveďou (najmä z ťažkých...

 

Boh Otec 

namaľovaný podľa vízie sr.Eugénie Ravasi