BOH Syn - Ježiš Kristus

 

 

www.boziemilosrdenstvo.sk/ucta_k_Boziemu_milosrdenstvu/obraz_Bozieho_milosrdenstva.html

 

 

 

Milosrdné Srdce Pána Ježiša:

Dnes ( november 1932 ) som pricestovala do Varšavy na tretiu probáciu. Po srdečnom zvítaní sa s drahými matkami som na chvíľku vošla do malej kaplnky.Zrazu Božia prítomnosť naplnila moju dušu a počula som slová: "Dcéra moja, túžim aby tvoje srdce bolo utvorené podľa vzoru môjho milosrdného srdca.Musíš byť celá preniknutá mojím milosrdenstvom." ( Den.167 ) Pozri tiež Milosrdný Boh

...Počas sv. omše sa moja láska k nemu zosilňovala. Po obovení sľubov a sv. prijímaní som zrazu uvidela Pána Ježiša, ktorý mi láskavo povedal: "Dcéra moja, pohliadni na moje milosrdné srdce." Keď som sa zahľadela na najsvätejšie Srdce, vyšli z neho tie isté lúče, ktoré sú na obraze - ako krv a voda. Pochopila som, aké veľké je Pánovo milosrdenstvo.

www.boziemilosrdenstvo.sk/dennicek/milosrdne_Srdce.html